blog-details

Kamera için Aydınlatma Metni

FAVORİ OLUKLU MUKAVVA PAZ. VE TİC. A.Ş.‘de yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni 
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla [Firma] tarafından hazırlanmıştır.
Çalışma alanlarına girişlerde ve çalışma alanlarında kamera ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması “ ve “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmekte ve 2 ay kadar saklanmaktadır.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe Göre FAVORİ OLUKLU MUKAVVA PAZ. VE TİC. A.Ş.’ nin  İkitelli OSB Mahallesi Heskoop G Blok Sokak No: 7-/ BAŞAKŞEHİR İSTANBUL adresine Başvuru Formunu, yazılı olarak veya KEP üzerinden favorioluklu@hs03.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.